10
decembar 2018

O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavaju se poslodavci i nezaposlene osobe da je danas (10.12.2018. godine) objavljen "Javni poziv za sufinansiranje zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca". Također Vas obavještavamo će treći krug "Javnog poziva za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2018" biti otvoren 11.12.2018. godine (utorak) u 8 sati na internet stranici Federalnog zavoda za zapošljavanje.


Čitaj više

14
novembar 2018

U Goraždu organizovan prvi sajam zapošljavanja

Privredna komora BPK Goražde organizirala je u ovom gradu prvi sajam zapošljavanja pod nazivom "Letswork". U zgradi Biznis centra okupili su se predstavnici privrednih subjekata, ali i nezaposlene osobe koje su dobile informacije o planovima i potrebama poslodavaca na tržištu rada.


Čitaj više

30
oktobar 2018

Sastanak voditelja Klubova za traženje posla

Danas se u organizaciji Federalnog zavoda za zapošljavanje i Projekta zapošljavanja mladih (YEP) održava sastanak voditelja Klubova za traženje posla sa ciljem analize dosadašnjih rezultata i aktivnosti u tekućoj godini i predstavljanju novih alata i mehanizama za rad sa grupama nezaposlenih. Sastanku prisustvuju predstavnici sljedećih kantonalnih službi za zapošljavanje:Kantona Sarajevo, Tuzlanskog kantona, BPK Goražde, SBK/KSB Travnik, Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije odnosno službe koje provode aktivnu mjeru Klub za traženje posla.


Čitaj više

27
oktobar 2018

U BPK Goražde kontinuirano se smanjuje broj nezaposlenih (VIDEO)

U Bosanskopodrinjskom kantonu (BPK) Goražde kontinuirano se smanjuje broj nezaposlenih i povećava broj zaposlenih osoba – kažu u kantonalnoj Službi za zapošljavanje. Navode da je zaključno sa septembrom zabilježen najmanji broj nezaposlenih od postojanja službe, a kao jedna od mjera zapošljavanja koja je dala rezultate i u ovoj godini je Klub za traženje posla, zahvaljujući kojem je značajan broj osoba pronašao zaposlenje.


Čitaj više

02
oktobar 2018

Dodjeljeni certifikati povodom uspješno okončane stručne obuke i zaposlenja (podrška EU i ILO)

U Hotelu „Behar“ Goražde, dana 02. oktobra 2018. godine, održana je svečana ceremonija dodjele certifikata povodom uspješno okončane stručne obuke za zanimanja „CNC operater“, „Regler“ i „Plastičar“, u okviru projekta: „Uspostavljanje efikasnih načina participacije relevantnih aktera u procesu obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja“.


Čitaj više

27
septembar 2018

Okrugli sto – Monitoring, evaluacija i dizajn mjera aktivne politike zapošljavanja

Danas je u Sarajevu održan Okrugli sto koji je u fokusu imao evaluaciju, dizajn i monitoring aktivnih politika zapošljavanja koju je organizovala Svjetska banka u okviru Projekta “Podrška zapošljavanju”, sa namjerom da se razmjene mišljenja i ideje o načinima kako unaprijediti provođenje aktivne politike zapošljavanja kako bi rezultati bili na što je veću moguću dobrobit nezaposlenih lica – krajnjih korisnika ovih mjera.


Čitaj više

25
septembar 2018

O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavaju se nezaposlene osobe da je 25.09.2018. godine, objavljen JAVNI POZIV nezaposlenim osobama sa evidencije J.U. „Služba za zapošljavanje BPK-a Goražde“ za učešće u Programu obuke u 2018. Godini (Engleski jezik, njemački jezik, European computer driving licence-ECDL);


Čitaj više

31
juli 2018

Javni radovi u Goraždu: Posao za 60 osoba u naredna četiri mjeseca

Šezdeset nezaposlenih osoba s područja Grada Goražda jučer je s gradonačelnikom Muhamedom Ramovićem potpisalo ugovore o radu na određeno vrijeme. U naredna četiri mjeseca oni će biti angažovani po Programu sufinansiranja zapošljavanja 2018 – "Javni radovi" Federalnog zavoda za zapošljavanje.


Čitaj više

26
juli 2018

U Goraždu predstavljen projekat podrške zapošljavanja

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike danas je u Goraždu predstavilo Projekat podrške zapošljavanja koji se implementira u saradnji sa Svjetskom bankom. Ukupna vrijednost projekta je 108 miliona KM, a dio sredstava bit će izdvojen iz budžeta putem Federalnog Zavoda za zapošljavanje koji je implementator projekta.


Čitaj više

25
juli 2018

VIDEO: Dualni sistem obrazovanja u BPK Goražde, model budućnosti

Grad Goražde je u partnerstvu sa Udruženjem ALDI, Službom za zapošljavanje BPK Goražde, Privrednom komorom BPK Goražde, Udruženjem poslodavaca BPK Goražde, SSŠ „Džemal Bijedić“, te kompanijama ''Bekto Precisa'' i ''EMKA Bosnia'' u junu 2017. godine započeo sa implementacijom projekta pod nazivom: „Uspostavljanje efikasnih načina participacije relevantnih aktera u procesu obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja“ koji će trajati 20 mjeseci.


Čitaj više

24
juli 2018

Počinje implementacija projekta „Javni radovi 2018. godine“

U Službi za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je potpisan Sporazum o međusobnoj saradnji između Federalnog zavoda za zapošljavanje, Službe za zapošljavanje BPK, Grada Goražda te općina Foča i Pale u FBiH u realizaciji Programa javnih radova na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018. godinu.


Čitaj više

10
juli 2018

U okviru realizacije „Programa sufinansiranja zapošljavanja odgovarajućeg stručnog kadra za djecu sa poteškoćama u razvoju u osnovnom obrazovanju u redovnoj nastavi u Federaciji BiH“ potpisan Sporazum o međusobnoj saradnji

Ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde Damir Žuga i direktorica Službe za zapošljavanje BPK Goražde Nafija Hodo potpisali su danas Sporazum o međusobnoj saradnji u realizaciji „Programa sufinansiranja zapošljavanja odgovarajućeg stručnog kadra za djecu sa poteškoćama u razvoju u osnovnom obrazovanju u redovnoj nastavi u Federaciji BiH“.


Čitaj više

05
juni 2018

Klub za traženje posla Goražde: Uspješne priče Armina Žige - Od ideje do vlastitog biznisa

Često je prvi korak u nekom poslu ili ka prvom poslu najteži korak. Svjedoci smo da, u Bosni i Hercegovini mladi, i prije učinjenog prvog koraka, nerijetko, odustanu. Demotiviranost i osjećaj da im, na putu ka uspjehu, niko neće pružiti podršku ostavlja ih u čekanju i ospori svaki njihov pokušaj. Ipak, postoje i oni koji se usude upustiti u preduzetničke priče.


Čitaj više

24
maj 2018

U Sarajevu potpisan sporazum o zapošljavanju djece šehida i poginulih branitelja

U sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu danas je potpisan Sporazum između Federalnog zavoda za zapošljavanje, kantonalnih službi za zapošljavanje i kantonalnih ministarstava za boračka pitanja za projekat udruživanja sredstava za zapošljavanje djece šehida i poginulih branitelja.


Čitaj više

23
maj 2018

Coaching podrška Službi za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona

U sklopu reformskih aktivnosti službama/zavodima za zapošljavanje pruža se i coaching podrška u savjetodavnom procesu. Službi za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog, coaching podršku, danas, u saradnji sa timom Projekta zapošljavanja mladih (YEP) realizuje gđa Meri Lorenčič.


Čitaj više

18
maj 2018

Predstavnici Službe za zapošljavanje i BPK Goražde učestvovali na dvodnevnoj konferenciji u Njemačkoj

U okviru projekta “Podrška malim i srednjim preduzećima u aktivnijem uključivanju u proces organizacije praktične nastave “Getting SMEs on board”, od 14. do 19. maja, u Institutu za inovacije u učenju (ILI), Univerzitet Friedrich-Alexander, Erlangen-Nürnberg, Fürth, Njemačka, boravili su ministri za obrazovanje i privredu u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, predstavnici Udruženja ALDI iz Goražda.


Čitaj više

10
maj 2018

Realizacija Programa „Profesionalne orijentacije učenika sa posebnim obrazovnim potrebama u J.U. OŠ. „Husein ef. Đozo“ Goražde uz podršku J.U. Služba za zapošljavanje BPK Goražde

Prema Programu profesionalne orijentacije učenika sa posebnim obrazovnim potrebama, u osnovnim školama predviđeni su brojni sadržaji i aktivnosti počevši od sedmog razreda osnovne škole kada počinjemo sa profesionalnim informisanjem, potom savjetovanjem i na kraju profesionalnom orijentacijom.


Čitaj više

10
maj 2018

VIDEO: Goraždanski model stručnog osposobljavanja

Grad Goražde je u partnerstvu sa Udruženjem ALDI, Službom za zapošljavanje BPK Goražde, Privrednom komorom BPK Goražde, Udruženjem poslodavaca BPK Goražde, SSŠ „Džemal Bijedić“, te kompanijama Bekto Precisa i EMKA Bosnia u junu 2017. godine započeo sa implementacijom projekta pod nazivom: „Uspostavljanje efikasnih načina participacije relevantnih aktera u procesu obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja“ koji će trajati 20 mjeseci.


Čitaj više

09
maj 2018

Uskoro objava javnih poziva Federalnog zavoda za zapošljavanje Sarajevo

Federalni zavod za zapošljavanje će 15.5.2018. godine u 8 sati na svojoj internet stranici www.fzzz.ba objaviti drugi javni poziv za sudjelovanje u Programu sufinanciranja zapošljavanja 2018, a 16.5.2018. godine u 8 sati drugi javni poziv za sudjelovanje u Programu sufinanciranja samozapošljavanja Start up 2018. Pozivaju se poslodavci i nezaposlene osobe da se putem internet stranice Zavoda (meni: Aktuelni projekti) upoznaju sa sadržajem programā radi eventualnog sudjelovanja.


Čitaj više

27
april 2018

Svečano uručenje ugovora po "Programu stručnog osposobljavanja 2018. godine"

Danas (27.04.2018. godine) je upriličeno uručivanje ugovora po Programu stručnog osposobljavanja 2018, za koji je Služba izdvojila novčana sredstva u iznosu od 130.000,00 KM.Cilj Programa je da se pruži mogućnost stručnog osposobljavanja osobama bez radnog iskustva za samostalan rad u struci, kako bi stekli uslov za polaganje stručnih ispita, te isti postali konkurentniji na tržištu rada.


Čitaj više

27
april 2018

Održan Okrugli sto: „Tržište rada se mijenja: BPK Goražde traži svoju šansu“

Dana 26.04.2018. godine u prostorijama Hotela „Behar“ u Goraždu, održan je Okrugli sto o temi „Tržište rada se mijenja: BPK Goražde traži svoju šansu“, a povod je bila prezentacija rezultata istraživanja potreba za radnom snagom na području BPK Goražde za period 2018 - 2020 godine (IPRS) koje je prvo empirijsko i sveobuhvatno istraživanje tržišta rada i drugih aspekata vezanih za ovaj segment privrede u BPK Goražde.


Čitaj više

26
april 2018

Zahvalnice Službe za zapošljavanje firmama "Unis Ginex" i "Prevent Goražde", kompanijama koje su u 2017. godini zaposlile najviše lica sa evidencije nezaposlenih u BPK Goražde

Oko 1200 osoba sa evidencije Službe za zapošljavanje zaposleno je u 2017.godini što je najuspješniji rezultat ostvaren u zapošljavanju na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde od 2010.godine. Najveći broj osoba u prošloj godini zaposlile su firme „Ginex“ (133) i „Prevent“ (119) iz Goražda.


Čitaj više

23
april 2018

U toku realizacija Programa profesionalnog informisanja za 2018. godinu

U period od 16. – 20. 04. 2018. godine Služba za zapošljavanje je ugostila 5 odjeljenja, a preko 70 učenika završnih razreda SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde. Posjeta je dio aktivnosti u okviru Programa profesionalnog informisanja učenika zaršnih razreda osnovnih i srednjih škola na području BPK Goražde.


Čitaj više

18
april 2018

Održan sastanak sa predsjednicima mjesnih zajednica na području Grada Goražda u cilju poboljšanja usluga Mobilnog biroa

Na osnovu iskazanog interesa Službe za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za primjenu novih metoda rada i unapređenja usluga kroz implementaciju Reformskog paketa, Projekat zapošljavanja mladih (GOPA-YEP) je u maju 2015. godine sproveo situacionu analizu te procjenu mogućnosti za uvođenje metodologije oglednih biroa u radu Službe u Bosansko-podrinjskom kantonu.


Čitaj više

10
april 2018

U Općine Pale u FBiH održan informacijski seminar za nezaposlene osobe

Danas je u prostorijama Općine Pale u FBiH održan informacijski seminar za nezaposlene osobe koje aktivno traže zaposlenje a nalaze se na evidenciji Biroa Prača.Pored očekivanja, prava i obaveza nezaposlene osobe su informisane o aktuelnim projektima i programima za zapošljavanje, konkursima kao i obukama za zanimanja potrebna tržištu rada na području BPK Goražde.


Čitaj više

10
april 2018

Provedba evaluacije Mobilnog biroa u J.U. Službi za zapošljavanje BPK Goražde

U cilju procjene efikasnosti i efektivnosti Mobilnog biroa JU Službe za zapošljavanje BPK Goražde, Projekat YEP provodi nezavisnu evaluaciju ove mjere te su danas u toku terenske posjete jednoj od lokacija Mobilnog biroa, i intervjui sa krajnjim korisnicima – nezaposlenim osobama, predsjednicima mjesnih zajednica i široj poslovnoj zajednici.


Čitaj više

22
mart 2018

Pozitivnim stavom i spremnošću na promjene do novih poslovnih prilika

Mlada ekonomistica Emina Smailhodžić jedan je od pozitivnih primjera kako se upornost i kontinuirani rad na jačanju ličnih vještina i sticanju znanja isplati.Završila je Ekonomski fakultet u Sarajevu nakon čega i dodatno jednogodišnje obrazovanje – program Pedagoško – psihološkog obrazovanja nastavnika – na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu.


Čitaj više

21
mart 2018

Otpočela obuka za zanimanje "Tapetar"

Danas je u Srednjoj stručnoj školi „Džemal Bijedić“ Goražde započela obuka za zanimanje „Tapetar“, koja se odvija u okviru projekta „Osiguranje i podizanje kvalitete obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja“.


Čitaj više

23
februar 2018

Održan informacijski seminar nezaposlenim osobama u biro-u Ustikolina

Informacijki seminar ima za cilj informirati nezaposlene osobe o svemu što bi im koristilo u procesu aktivnog traženja posla.Učešćem u seminaru, nezaposlene osobe imale su priliku upoznati se sa radom Službe za zapošljavanje/Biroa, radom Kluba za traženje posla, te programima APZ.


Čitaj više

23
februar 2018

Klub za traženje posla Goražde: Gostovanje poslodavca u radionicama

Polaznici februarske grupe u Klubu za traženje posla pri Službi za zapošljavanje BPK Goražde, u toku posljednjeg dana programa, imali su priliku da simulaciju intervjua za posao obave sa direktoricom Udruženja ALDI (Udruženje za lokalne razvojne inicijative), gđom Melihom Gačanin.


Čitaj više

22
februar 2018

Nastavak radionica sa učenicima J.U. SSŠ. „Džemal Bijedić“, Goražde

Dana 22.02.2018. godine našu Službu, po drugi put, posjetili su učenici SSŠ „Džemal Bijedić“, koji pohađaju treći razred za zanimanje Trgovački tehničar.


Čitaj više

16
februar 2018

Četrdeset miliona KM za zapošljavanje u FBIH

Federalni zavod za zapošljavanje 27. februara u osam sati ujutro na svojoj web stranici objaviće javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2018, a 28. februara biće objavljen javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2018.


Čitaj više

09
februar 2018

Održana radionica za učenike trećeg razreda J.U. SSŠ. „Džemal Bijedić“, Goražde

Dana 08.02.2018. godine , u prostorijama Službe za zapošljavanje – Job Club Goražde održana je radionica za učenike trećeg razreda SSŠ „Džemal Bijedić“, zanimanje SSS – Trgovački tehničar.


Čitaj više

05
februar 2018

Upriličen sastanak predstavnika Službe sa predstavnicima Obrtničke komore BPK Goražde

Danas je u prostorijama JU Službe za zapošljavanje BPK Goražde upriličen sastanak sa predstavnicima Obrtničke komore BPK Goražde. Cilj sastanka bio je poboljšanje saradnje i uspostavljanje bolje povezanosti između Obrtničke komore i Službe.


Čitaj više

17
januar 2018

Održan sastanak proširene Radne grupe za izradu Strategije obrazovanja odraslih BPK Goražde

Udruženje ALDI Goražde je u sklopu IPA projekta: ”Osiguranje i podizanje kvalitete obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja” u prethodnom periodu organizovalo dva sastanka Radne grupe za izradu Strategije obrazovanja odraslih BPK Goražde.


Čitaj više