KONTAKT PODACI

JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE

- Ulica: Maršala Tita br. 13

- 73000 Goražde

- Bosna i Hercegovina

- Kontakt telefon: 038 / 221 - 546

- Faks: 038 / 221 - 546

- eMail adresa: szzbpk@szzbpk.ba


Posredovanje u zapošljavanju

Stručni saradnik za aktivnu politiku i posredovanje u zapošljavanju

Zaposlenica: Senija Hadžić

eMail: senija.tabakovic@szzbpk.ba


Pravni poslovi

Stručni saradnik za normativno-pravne poslove

Zaposlenik: Emir Obarčanin

eMail: emir.obarcanin@szzbpk.ba


Stručni saradnik za materijalno-pravnu zaštitu nezaposlenih osoba

Zaposlenik: Mensud Turković

eMail: mturkovic@szzbpk.ba


Ekonomsko-finansijski poslovi

Stručni saradnik za ekonomsko-finansijske poslove

Zaposlenica: Edina Čelik

eMail: edina.celik@szzbpk.ba


Biro Goražde

Ulica: Maršala Tita br. 13

73000 Goražde

Telefon/faks: 038 / 221 - 546


Biro Ustikolina

Ulica: Omladinska b.b.

73250 Ustikolina

Telefon/faks: 038 / 518 - 382


Biro Prača

Ulica: VI Hrenovački bataljon b.b.

72390 Prača

Telefon/faks: 038 / 799 - 446


GDJE SE NALAZIMO