KONTAKT PODACI

JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE

- Ulica: Maršala Tita br. 13

- 73000 Goražde

- Bosna i Hercegovina

- Kontakt telefon: 038 / 221 - 546

- Faks: 038 / 221 - 546

- eMail adresa: szzbpk@szzbpk.ba


ODJELJENJE ZA AKTIVNU POLITIKU ZAPOŠLJAVANJA

Šef odjeljenja

Zaposlenica: Senija Hadžić

- Kontakt telefon: 038 / 221 - 546


ODJELJENJE ZA KADROVSKE, OPŠTE I PRAVNE POSLOVE

Šef odjeljenja

Zaposlenik: Emir Obarčanin

- Kontakt telefon: 038 / 221 - 546


Samostalni referent za materijalno-pravnu zaštitu nezaposlenih osoba

Zaposlenik: Mensud Turković

- Kontakt telefon: 038 / 221 - 546


ODJELJENJE ZA EKONOMSKE POSLOVE

Šef odjeljenja

Zaposlenica: Edina Čelik

- Kontakt telefon: 038 / 221 - 546


Biro Goražde

Šef općinskih biro-a

Zaposlenica: Erna Muratspahić

Ulica: Maršala Tita br. 13

73000 Goražde

Telefon: 038 / 240 - 370

Fax: 038 / 221 - 546


Biro Ustikolina

Ulica: Omladinska b.b.

73250 Ustikolina

Telefon/faks: 038 / 518 - 382


Biro Prača

Ulica: Magistralni put b.b.

72390 Prača

Telefon/faks: 038 / 799 - 446


GDJE SE NALAZIMO