KONTAKT PODACI

JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE

- Ulica: Maršala Tita br. 13

- 73000 Goražde

- Bosna i Hercegovina

- Kontakt telefon: 038 / 221 - 546

- Faks: 038 / 243 - 115

- eMail adrese: szzbpk@szzbpk.ba


-V.D.DIREKTORA: Emir Obarčanin


ODJELJENJE ZA AKTIVNU POLITIKU ZAPOŠLJAVANJA

Šef odjeljenja: Senija Hadžić

- Kontakt telefon: 038 / 243 - 117


ODJELJENJE ZA KADROVSKE, OPŠTE I PRAVNE POSLOVE

Šef odjeljenja: Emir Obarčanin

- Kontakt telefon: 038 / 243 - 112


Samostalni referent za materijalno-pravnu zaštitu nezaposlenih osoba: Mensud Turković

- Kontakt telefon: 038 / 243 - 111


ODJELJENJE ZA EKONOMSKE POSLOVE

Šef odjeljenja: Edina Čelik

- Kontakt telefon: 038 / 243 - 110


Referent za plaćanje i blagajnu: Adelina Pašić

-Kontakt telefon: 038 / 243 - 116


Biro Goražde

Šef općinskih biro-a: Erna Muratspahić

Ulica: Maršala Tita br. 13

73000 Goražde

- Kontakt telefon: 038 / 243 - 114


Stručni saradnik – savjetodavac za zapošljavanje – koordinator rada u Birou Goražde: Amela Škamo Žerić

- Kontakt telefon: 038 / 243 - 118


Stručni saradnik – savjetodavac za zapošljavanje: Anida Borovina

- Kontakt telefon: 038 / 243 - 113


ŠALTER SALA BIRO-a GORAŽDE

Telefon: 038 / 240 - 370

Fax: 038 / 243 - 115


Biro Ustikolina

Ulica: Omladinska b.b.

73250 Ustikolina

Telefon/faks: 038 / 518 - 382

Stručni saradnik – savjetodavac za zapošljavanje: Edin Hubanić


Biro Prača

Ulica: Himze Sablje br. 33 - Zgrada Općine Pale FBIH

72390 Prača

Telefon/faks: 038 / 799 - 446

Stručni saradnik – savjetodavac za zapošljavanje: Edin Hubanić


GDJE SE NALAZIMO