Projekat MOBILNI BIRO


Radna grupa za implementaciju Reformskog paketa Službe za zapošljavanje BPK u novembru 2015.g. razvila koncept i Metodologiju Mobilnog biroa Goražde, menadžment Službe je reorganizacijom resursa u Službi provodila aktivnosti Mobilnog biroa počevši u martu te je obuhvatila desetine sela u Bosansko-podrinjskom kantonu i tako pružila administrativne i savjetodovne usluge za nezaposlene kojima odlazak u grad predstavlja značajan finansijski izdatak.

Mobilni biro predstavlja jedinstven i inovativan pristup javnih službi za zapošljavanje koji omogućava najugroženijim kategorijama nezaposlenih osoba pristup do usluga koje Služba provodi.Svrha, ciljevi i ciljne grupe Mobilnog biro-a


Svrha

Pružiti nezaposlenim osobama i drugim korisnicima u udaljenim dijelovima kantona kvalitetne usluge Službe za zapošljavanje BPK Goražde;


Cilj

- Poboljšati informiranost nezaposlenih, poslodavaca i drugih korisnika o uslugama Službe za zapošljavanje BPK Goražde;

- Prilagoditi usluge J.U. Služba za zapošljavanje BPK Goražde potrebama korisnika;


Ciljne grupe


1.Nezaposlene osobe:

- Registrovane nezaposlene osobe (u skladu sa Članom 3. Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti FBIH), u manje dostupnim dijelovima kantona;

- Stanovništvo u ruralnim, planinskim i manje dostupnim dijelovima, a posebno osobe koje pripradaju nekoj od ugroženih/ranjivih kategorija (mladi, dogorčno nezaposleni)


2.Poslodavci


3.Mladi u završnim razredima osnovnog obrazovanja u manje dostupnim dijelovima kantona;Vrste usluga i zadaci Mobilnog biroa za nezaposlene osobe


Za nezaposlene osobe Mobilni biro treba da pruža slijedeće usluge:

- prijava u evidenciju (registracija), vođenje evidencija u skladu sa propisima, izdavanje uvjerenja;

- informisanje;

- savjetovanje;

- upućivanje na aktivne mjere za zapošljavanje;

-------------------------------------------------------------------------