Kontakt telefon:
038 221 546
Back To Top

(Sarajevo, 25.5.2023. godine) – Upravni odbor Federalnog zavoda za zapošljavanje je na sjednici održanoj 23.5.2023. godine donio Odluku o usvajanju programa „Obuka za tržište rada 2023“ koji će Federalni zavod za zapošljavanje realizirati u saradnji sa kantonalnim službama za zapošljavanje.

Čitaj više

Obavještavaju se poslodavci da od 01.04.2023. godine mogu aplicirati na Program sufinansiranja zapošljavanja „Služba u saradnji sa poslodavcima 2023“, kod JU Služba za zapošljavanje BPK Goražde“ koji je dostupan na portalu Federalnog zavoda za zapošljavanje: www.fzzz.ba.

Čitaj više

(Sarajevo, 15.3.2023. godine) – Obavještavamo poslodavce da će Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2023 (osim za mjeru Tražim poslodavca 2023) biti otvoren 27.3., 28.3. i 29.3.2023. godine u periodu od 8:00 do 16:00 sati na web portalu Zavoda (www.fzzz.ba) te da će online obrazac za apliciranje biti dostupan u meniju Projekti.

Čitaj više

Javni poziv za nezaposlene osobe sa područja BPK Goražda da se prijave za učešće u programu stručnog usavršavanja za zanimanja „Mašinbravar“ i „Zavarivač“, s ciljem sticanja znanja radi lakšeg pronalaska zaposlenja kod poznatog poslodavca, člana Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Goražde, „TVC“ d.o.o. Goražde.

Čitaj više

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje BPK Goražde je u proteklom periodu realizovalo niz pripremnih aktivnosti koje su bile neophodne da bi se realizovala obuka za zanimanja "Mašinbravar" i "Zavarivač", a koja je započela danas, 16.01.2023.godine u prostorijama SSŠ „Džemal Bijedić“ .

Čitaj više

(Sarajevo, 8.12.2022. godine) - Vlada Federacije BiH na današnjoj sjednici u Sarajevu je, na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, donijela Odluku o utvrđivanju konačnog iznosa sredstava za isplatu jednokratne novčane naknade od po 100 KM nezaposlenim osobama u FBiH, a u skladu sa Uredbom o podršci stanovništvu usljed rasta indeksa potrošačkih cijena. Na osnovu podataka o korisnicima naknada iz dostavljenih zahtjeva nadležnih kantonalnih službi za zapošljavanje utvrđeno je da je za isplatu potrebno ukupno 18.724.700 KM.

Čitaj više