Kontakt telefon:
038 221 546
Back To Top

VAŽNE OBAVIJESTI za poslodavce i nezaposlene osobe (Program sufinansiranja zapošljavanje „Služba u saradnji sa poslodavcima 2023“ i Program START UP „Druga prilika 2023“)

Objava 16.03.2023

1.Obavještavaju se poslodavci da od 01.04.2023. godine mogu aplicirati na Program sufinansiranja zapošljavanja „Služba u saradnji sa poslodavcima 2023“, kod JU Služba za zapošljavanje BPK Goražde“ koji je dostupan na portalu Federalnog zavoda za zapošljavanje: www.fzzz.ba.

Poslodavac podnosi zahtjev za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanje „Služba u saradnji sa poslodavcima 2023“ dostavljanjem:

 • Obrasca SP – Zahtjev za sufinansiranje zapošljavanja Praogram sufinansiranja zapošljavanja Služba u saradnji sa poslodavcima 2023 (Obrazac SP), koji je dostupan na web portalu Zavoda: www.fzzz.ba;
 • Uvjerenja Porezne uprave Federacije BiH o izmirenim porezima i doprinosima ne starije od mjesec dana od dana podnošenja prijave na javni poziv ili Sporazum s Poreznom upravom Federacije BiH o izmirenju duga po osnovu poreza i doprinosa;
 • Dokaz o glavnom žiro računu (karton deponovanih potpisa, ugovor o tekućem računu sa bankom ili potvrda o računu);
 • Isprintan i popunjen Obrazac o sufinanciranim osobama (Obrazac SO), ovjeren i potpisan od ovlaštene osobe, koji je dostupan na web portalu Zavoda;
 • o Dokaz na osnovu kojeg se iznos sufinanciranja povećava za 10 % u skladu sa odredbama Programa (ukoliko osoba ima).
 • Prijava se podnosi direktno na protokol Službe ili putem pošte na adresu:

 • JU “Služba za zapošljavanje BPK Goražde”
 • Maršala Tita br 13
 • 73 000 Goražde
 • Sa naznakom “Prijava na Program sufinansiranja zapošljavanja ”Služba u saradnji sa poslodavcima”.
 • LINK za pristup (Federalni zavod za zapošljavanje)

  ------------------------------------------------------------------------------------

  2.Obavještavaju se nezaposlene osobe prijavljene na evidenciji JU „Služba za zapošljavanje BPK Goražde“ da od 20.03.2023. godine mogu aplicirati na Program START UP „Druga prilika 2023“ , koji je dostupan na portalu Federalnog zavoda za zapošljavanje: www.fzzz.ba .

  Nezaposlena osoba podnosi zahtjev za učešće u Programu START UP „Druga prilika 2023“ dostavljanjem:

 • Obrasca DP – Zahtjev za sufinansiranje Programa START UP „Druga prilika 2023“ koji je dostupan, na web portalu Zavoda i Službe: www.fzzz.ba
 • Zahtjev se podnosi direktno na protokol Službe ili putem pošte na adresu:

 • JU “Služba za zapošljavanje BPK Goražde”
 • Maršala Tita br 13
 • 73 000 Goražde
 • LINK za pristup (Federalni zavod za zapošljavanje)