- Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta (JU OŠ. "Hasan Turčalo Brzi" Ilovača ) / Nastavni kadar- Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta (JU OŠ. "Ustikolina" Ustikolina ) / Nastavni kadar- Oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta (JU OŠ. "Ustikolina" Ustikolina ) / Administrativno-finansijski i računovodstveni radnik, Radnik na održavanju higijene- Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta (JU OŠ. "Mehmedalija Mak Dizdar" Vitkovići ) / Nastavni kadar- Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta (JU OŠ. "Prača" Prača ) / Nastavni kadar- Oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta(JU OŠ. "Mehmedalija Mak Dizdar" Vitkovići ) / Domar-ložač, higijeničar- Oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta(JU OŠ. "Fahrudin Fahro Baščelija", Goražde) / Domar-ložač, higijeničar- Konkurs za popunu upraženjenih radnih mjesta / nastavni kadar (JU STŠ "Hasib Hadžović", Goražde)- Konkurs za popunu upraženjenog radnog mjesta /Referent za administrativno-finansijske i računovodstvene poslove (JU MSŠ "Enver Pozderović", Goražde)- Oglas za prijem zaposlenika / radnik na održavanju higijene (JU MSŠ "Enver Pozderović", Goražde)- Konkurs za popunu upraženjenih radnih mjesta - nastavni kadar (JU MSŠ "Enver Pozderović", Goražde)- Konkurs za popunu upraženjenih radnih mjesta - nastavni kadar (JU OŠ "Husein ef. Đozo" Goražde)- Konkurs za popunu upraženjenih radnih mjesta - nastavni kadar (JU SSŠ "Džemal Bijedić" Goražde)- Konkurs za popunu upraženjenih radnih mjesta nastavnika (JU OMŠ "Avdo Smailović" Goražde)- Oglas za prijem u radni odnos / Rukovodilac odjela održavanja alata i mašina -Brizganje i ekstruzija- u sjedištu Kompanije u Goraždu (Prevent Goražde d.o.o. Goražde)/