- JAVNI OGLAS ZA POPUNU UPRAŽNJENOG RADNOG MJESTA U FEDERALNOM ZAVODU ZA PENZIJSKO/MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE MOSTAR (1.U Središnjoj administrativnoj službi 2. U Kantonalnoj administrativnoj službi za Kanton Sarajevo u Sarajevu 3.U Kantonalnoj administrativnoj službi za Zeničko-dobojski kanton u Zenici 4. U Kantonalnoj administrativnoj službi za Srednjo-bosanski kanton u Travniku 5. U Kantonalnoj administrativnoj službi za Hercegovačko-neretvanski kanton u Mostaru 6. U Kantonalnoj administrativnoj službi za Posavski kanton u Orašju 7. U Kantonalnoj administrativnoj službi za Kanton 10 u Livnu 8. U Kantonalnoj administrativnoj službi za Zapadno-hercegovački kanton u Ljubuškom) / Objava 04.07.2022. godine;


- Oglas za prijem u radni odnos /Pomoćni radnik u fotografskoj radnji/ OR. "Foto Pršeš" Goražde / Objava 30.06.2022. godine;


- Oglas za prijem u radni odnos /Radnici na proizvodnji PVC, ALU stolarije, visećih fasada i IZO stakala/ SAPLAST d.o.o. Sarajevo / Objava 30.06.2022. godine;


- Oglas za prijem u radni odnos /Profesionalni vozač CE kategorije/ NINE d.o.o. Goražde / Objava 27.06.2022. godine;


- JAVNI KONKURS za izbor Policijskog komesara Ministarstva unutrašnjih poslova BPK Goražde / Objava 27.06.2022. godine;


- JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos /1. Operator-šalterski radnik 2. Dostavljač 3. Vozač 4. Saradnik/ „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo - Centar pošta Goražde, objava 27.06.2022. godine;


- Javni oglas za izbor i imenovanje direktora kantonalnog stambenog fonda BPK Goražde, objava 27.06.2022. godine;


- JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu za privredu BPK Goražde, Direkciji za ceste BPK Goražde, /Stručni saradnik za ekonomske poslove/ , krajnji rok za predaju dokumentacije 07.07.2022. godine;


- Oglas za prijem u radni odnos /1. KONOBARI / 2. KUHARI / HOTEL BEHAR GORAŽDE, ponovljena objava 13.05.2022. godine;