MJERA: „Služba u saradnji sa poslodavcima 2021“

INFO:

Uz prijavu je potrebno dostaviti i slijedeću dokumentaciju:

-Obrazac sufinansirane osobe,

-Uvjerenje PU o izmirenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa,

-Kopiju Rješenja o registraciji,

-ID broj,

-Broj glavnog Žiro računa poslodavca.


Iznos sufinansiranja je 450 KM mjesečno na najduže do 12 mjeseci ( može i kraći period).


- PRIJAVNI OBRAZAC
- OBRAZAC O SUFINANSIRANIM OSOBAMA
- Program sufinansiranja zapošljavanja Roma u 2021. godini (Federalni zavod za zapošljavanje, Sarajevo)