<J.U. Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde


UPLATA ADMINISTRATIVNE TAKSE NA IME TROŠKOVA U POSTUPKU ZA IZDAVANJE RADNE DOZVOLE / PRIMJENJUJE SE OD 01.01.2013. GODINE /

*Potvrda o uplaćenoj taksi u iznosu od 50,00 KM u cilju sprovođenja postupka;

- Primalac: Federalni zavod za zapošljavanje;

- Svrha: Adm. Troškovi za izdavanje radne dozvole;

- Broj depozitnog računa: 1610000028570003 – kod Raiffeisen bank d.d. sa oznakom vrste prihoda 722611 i općine uplatioca;


*Potvrda o uplaćenoj taksi u iznosu od 100,00 KM u cilju sprovođenja postupka;

- Primalac: Služba za zapošljavanje BPK Goražde;

- Svrha: Adm. Troškovi za izdavanje radne dozvole;

- Broj depozitnog računa: 1011400000463822 kod Privredna banka Sarajevo – d.d. Sarajevo – Filijala Goražde, sa oznakom vrste prihoda 722611 i općine uplatioca,

- Budžetska organizacija: 0000000- Procedura za izdavanje radne dozvole

- Kratak opis procedure za izdavanje radnih dozvola stranaca

- Procedures for Issuing Work Permits to Foreigners - English

- Die prozedur zur erteilung der arbeitsgenehmigung - German- Obrazac OZ 1

- Obrazac OZ 2