Obavještenje za učešće u Programima zapošljavanja i samozapošljavanja

Objavljeno 21.05.2021

(Goražde, 21.05.2021. godine) Obavještavaju se poslodavci da je u okviru Programa sufinansiranja zapošljavanja 2021 po prvom javnom pozivu koji je objavio Federalni zavod za zapošljavanje, za mjeru „Služba u saradnji sa poslodavcima 2021“ odobren dodatni iznos sredstava za Bosansko podrinjski kanton Goražde. Poslodavci podnose prijavu u skladu sa Programom sufinansiranja zapošljavanja 2021, a mjera ostaje otvorena do utroška sredstava.


Link za detaljnije informacije - Zapošljavanje


Također se obavještavaju nezaposlene osobe koje žele pokrenuti samostalnu djelatnost/društvo da je u okviru prvog javnog poziva za Program sufinansiranja samozapošljavanja START UP 2021 odobren dosatni iznos sredstava za Bosansko-podrinjski kanton Goražde za mjeru „Druga prilika 2021“. Mjera ostaje otvorena do utroška sredstava, a prijave se podnose u skladu sa Programom.


Link za detaljnije informacije - Samozapošljavanje