VAŽNO OBAVJEŠTENJE ZA NEZAPOSLENE OSOBE

Objavljeno 16.03.2021

OBAVJEŠTAVAJU SE KORISNICI NAŠIH USLUGA DA JE RAD SA STRANKAMA (NEZAPOSLENIM OSOBAMA I POSLODAVCIMA) DIREKTNIM PUTEM ODGOĐEN DO DALJNJEG.

REDOVNO JAVLJANJE NA EVIDENCIJU NADLEŽNIH BIROA, KAO I MOBILNOG BIROA, ODGAĐA SE DO DALJNJEG.


IZDAVANJE UVJERENJA, KAO I PRUŽANJE DRUGIH USLUGA VRŠI SE ISKLJUČIVO PUTEM TELEFONA ILI E-MAIL.

DETALJNO UPUTSTVO ZA PRIJAVU NA EVIDENCIJU NEZAPOSLENIH OSOBA PO PRESTANKU RADNOG ODNOSA I NAKON ŠKOLOVANJA NALAZI SE NA WEB STRANICI SLUŽBE WWW.SZZBPK.BA


TELEFON: 038 240 370


E-MAIL: PRIJAVA@SZZBPK.BA


-----------------------------------------------------------------------------------UPUTSTVO ZA PRIJAVU NEZAPOSLENE OSOBE NA EVIDENCIJU SLUŽBE PO PRESTANKU RADNOG ODNOSA I POSLIJE ŠKOLOVANJA

-----------------------------------------------------------------------------------


ELEKTRONSKA FORMA ZA PRIJAVU NEZAPOSLENE OSOBE NA EVIDENCIJU SLUŽBE

-----------------------------------------------------------------------------------


+POTVRDAM O UPLAĆENIM DOPRINOSIMA


+ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REDOVNU NOVČANU NAKNADU