Otpočela realizacija programa Stručnog osposobljavanja visokoobrazovanih mladih osoba sa evidencije Službe za zapošljavanje BPK Goražde

Objavljeno 01.06.2022

Na području Bosansko podrinjskog kantona Goražde, nakon dvije godine pauze zbog pandemije, počela je realizacija programa stručnog osposobljavanja kojim se mladima sa završenom visokom stručnom spremom koji se nalaze na evidenciji nezaposlenih, pruža mogućnost da steknu prvo radno iskustvo.


Za program stručnog osposobljavanja predviđena su sredstva u iznosu od 228.000 KM, od čega je 100.000 maraka izdvojila Vlada BPK, Služba za zapošljavanje 80.000 maraka, dok federalni Zavod za zapošljavanje učestvuje sa 48.000 KM. Mladi će imati naknadu za topli obrok kao i prijevoz te osiguranje od povrede na radu.


U kantonalnoj Službi izvršeno je anketiranje svih 115 mladih osoba sa završenim fakultetom koji su u to vrijeme bili na evideneciji bez radnog iskustva, od čega je 53 izrazilo želju da bude dio programa. Međutim, na javni poziv se prijavilo tek njih 38.


”Prilikom anketiranja imali smo razne odgovore gdje mladi ljudi kažu da ne žele da rade za tako mali iznos novca. Ustvari, oni ne shvataju da im je to jako bitna stavka nakon diplomiranja, jer poznato je da ni na jednom javnom oglasu ili konkursu ne mogu učestvovati ako nemaju minimalno godinu radnog staža, tako da moraju biti svjesni da im je ovo jako potrebno“ – kazala je direktorica Službe za zapošljavanje BPK Goražde Aida Bezdrob.


Javni poziv za program stručnog osposobljavanja i dalje je otvoren, do utroška planiranih sredstava koja su prema procjenama dovoljna za finansiranje oko 70 visoko obrazovanih osoba koje na ova način mogu steći svoje prvo radno iskustvo. Mogu se prijaviti i zainteresovani poslodavci, a ostavljena je i prilika mladim osobama da mogu preuzeti vaučer s kojim mogu i sami tražiti poslodavca.Vijest preuzeta sa stranice Vlade BPK Goražde