OBAVIJEŠTENJE o relokaciji sredstava namjenjenih za programe

Objavljeno 06.07.2022

(Goražde, 06.07.2022. godine) Federalni zavod za zapošljavanje je na zahtjev Službe izvršio relokaciju sredstava sa drugih mjera na mjeru Služba u saradnji sa poslodavcima 2022 i Druga prilika 2022. Obavještavaju se poslodavci da da mogu aplicirati na mjeru „Služba u saradnji sa poslodavcima 2022“ u skladu sa Programom (VIŠE O PROGRAMU - OVDJE), koja je otvorena do utroška sredstava.


Također se obavještavaju nezaposlene osobe da mogu aplicirati na mjeru „Druga prilika 2022“ u skladu sa Programom (VIŠE O PROGRAMU - OVDJE), koja je također otvorena do utroška sredstava.


SLUŽBA U SARADNJI SA POSLODAVCIMA 2022


Poslodavac koji podnosi prijavu i dostavlja:


-Obrazac prijave – Služba u saradnji sa poslodavcima 2022 (Obrazac SP), PREUZMITE OBRAZAC.

-Uvjerenja Porezne uprave Federacije BiH o izmirenim porezima i doprinosima ne starije od mjesec dana od dana podnošenja prijave na javni poziv ili Sporazum s Poreznom upravom Federacije BiH o izmirenju duga po osnovu poreza i doprinosa; - Identifikacionog broja (glavni broj);

-Broja glavnog žiro računa;

-Isprintanog i popunjenog Obrasca o sufinanciranim osobama (Obrazac SO), ovjeren I potpisan od ovlaštene osobe PREUZMITE OBRAZAC

-Dokaza na osnovu kojeg se iznos sufinanciranja povećava za 10 % u skladu saodredbama Programa (ukoliko osoba ima).DRUGA PRILIKA 2022


Nezaposlena osoba podnosi prijavu za učešće u mjeri, dostavlja:


-Obrazac prijave – Druga prilika 2022 (Obrazac DP) PREUZMITE OBRAZAC


Prijava se podnosi direktno na protokol Službe ili putem pošte na adresu:


JU “Služba za zapošljavanje BPK Goražde”

Maršala Tita br 13

73 000 Goražde

Sa naznakom “Prijava na mjeru Služba u saradnji sa poslodavcima 2022” ili Prijava na mjeru “Druga prilika 2022.