FZZZ: Počinje istraživanje tržiša rada u FBIH

Objavljeno 07.09.2022

(Sarajevo, 07.09.2022.) Obavještavamo poslodavce sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine da Federalni zavod za zapošljavanje, u saradnji sa službama za zapošljavanje, a uz podršku projekta Evropske unije ,,Unapređenje istraživanja tržišta radaˮ, pokreće aktivnosti anketiranja poslodavaca u sklopu istraživanja tržišta rada u Federaciji BiH 2022/2023.


Istraživanje tržišta rada obavlja se u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba („Službene novine Federacije BiH“, br. 41/01, 22/05 i 9/08), te Programom rada Federalnog zavoda za zapošljavanje. Anketiranje poslodavaca će provoditi predstavnici službi za zapošljavanje, u periodu od 7.9. do 7.10.2022. godine.


Federalni zavod za zapošljavanje i službe za zapošljavanje ovom prilikom pozivaju poslodavce da se odazovu anketarima iz službi za zapošljavanje i učestvuju u ovom istraživanju, kroz anonimnu anketu kojom je planirano da se obuhvati reprezentativni uzorak od oko 1.300 poslodavaca (malih, srednjih i velikih) iz Federacije BiH iz ključnih djelatnosti, a koji imaju pet i više zaposlenih.


Pitanja iz upitnika odnose se uglavnom na sagledavanje potreba poslodavaca za radnom snagom, pregled najtraženijih zanimanja i eventualnih viškova radne snage, otežavajuće okolnosti u pronalasku radnika, mogućnosti poslodavaca da organizuju praktičnu obuku za učenike, studente i nezaposlene osobe, kao i na zadovoljstvo uslugama javnih službi za zapošljavanje i dr.


Dobiveni rezultati će poslužiti za sagledavanje stanja na tržištu rada u 2022. i predviđanje kretanja na tržištu rada u 2023. godini, te unapređenje aktivnosti, projekata, usluga i saradnje javnih službi za zapošljavanje sa poslodavcima, kao i izradu javnih politika za tržište rada u Federaciji BiH zasnovanih na analizi postojećeg stanja i budućih trendova. Istraživanje se sprovodi u okviru aktivnosti unapređenja istraživanja tržišta rada sa primarnim ciljem usklađivanja metodologije i perioda provođenja istraživanja u cijeloj zemlji. Usklađivanje pristupa omogućava dobijanje uporedivih podataka koji će se kasnije analizirati na nivou Bosne i Hercegovine, a u skladu sa najboljim praksama Evropske unije. Rezultati i preporuke iz istraživanja će biti prezentirani javnosti krajem 2022. ili početkom 2023. godine kroz odgovarajuće izvještaje.

Preuzeto: www.fzzz.ba