Press konferencija - Lokalno partnerstvo BPK Goražde

Objavljeno 28.09.2022

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje BPK Goražde organizovalo je press konferenciju na kojoj su prezentovane mogućnosti stručnog usavršavanja nezaposlenih osoba za zanimanja "Mašinbravar" i "Zavarivač". Cilj prezentacije bio je upoznati nezaposlene sa dva nova akreditovana programa obrazovanja odraslih, koji su izrađeni za potrebe obuke i zapošljavanja u kompaniji ''TechVor Care'' d.o.o. (TVC) Goražde.


Obuka se realizuje u okviru projekta: „Novi pristup kreiranju radnih mjesta: Inovacijama ka prosperitetnom tržištu rada“, a biće obuhvaćeno ukupno 75 nezaposlenih osoba za dva stručna zanimanja "Mašinbravar" i "Zavarivač". Obuka će trajati 250 nastavnih sati od čega 50 sati stručno-teorijske nastave koja će se odvijati u Kabinetu za obrazovanje odraslih Srednje stručne škole „Džemal Bijedić“,“ i praktična obuka u trajanju od 200 sati koja će se odvijati u proizvodnom pogonu kompanije "TechVor Care" d.o.o. Goražde.


Pozivamo sve zainteresovane da se prijave u prostorije Službe za zapošljavanje BPK Goražde, radi evidencije, informativnog razgovora i pripreme za početak obuke. Početak održavanja obuke planiran je u novembru 2022. godine.


Prijavu također možete popuniti online putem linka:

LINK PRIJAVE

Planirana obuka u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde je aktivnost koja je definisana u okviru saradnje Grada Goražde, JU Službe za zapošljavanje BPK Goražde, Privredne komore BPK Goražde, Udruženja poslodavaca BPK Goražde, Srednje stručne škole "Džemal Bijedić" Goražde, TVC d.o.o. Goražde, Udruženja za lokalne razvojne inicijative "ALDI" Goražde i Obrtničke komore BPK Goražde u okviru programa "Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje Faza II (LEP II), a koji je finansijski podržan od strane Evropske unije putem Međunarodne organizacije rada (MOR). Za više informacija o projektu LEP II, posjetite www.partnerstvo.ba i kanale društvenih mreža (Instagram, Facebook, Twitter i YouTube).