Javne nabavke

Plan javnih nabavki, odluke idr.

Aktuelni dokumenti za Javne nabavke
Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki J.U. Služba za zapošljavanje BPK Goražde" za 2023. godinu

(Objava 06.11.2023. godine)

Detaljnije

Odluka o poništenju javne nabavke Kompjuterske opreme za potrebe JU Služba za zapošljavanje BPK Goražde broj: 01/2-11-24-180/23 od 11.09.2023. godine

(Objava 27.10.2023. godine)

Detaljnije

ODLUKA o usvajanju Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki J.U. "Služba za zapošljavanje BPK Goražde" za 2023. godinu

(Objava 19.09.2023. godine)

Detaljnije

ODLUKA o usvajanju Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki J.U. "Služba za zapošljavanje BPK Goražde" za 2023. godinu

(Objava 31.08.2023. godine)

Detaljnije

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2023. GODINU

(Objava 25.01.2023. godine)

Detaljnije