STATISTIKA

Kretanje nazaposlenosti
JU Služba za zapošljavanje BPK Goražde

Statistički podaci

Osnovni statistički pregled sa podacima sa tržišta rada, kretanjima broja nezaposlenih osoba na evidenciji službe, kao i pregledom najbrojnijih zanimanja u različitim stepenima stručne spreme.

APRIL 2024. godine
#
Mart 2024

Statistički podaci za mjesec Mart 2024. godine

#
Februar 2024

Statistički podaci za mjesec Februar 2024. godine

#
Januar 2023

Statistički podaci za mjesec Januar 2023. godine