STATISTIKA

Kretanje nazaposlenosti
JU Služba za zapošljavanje BPK Goražde

Statistički podaci

Osnovni statistički pregled sa podacima sa tržišta rada, kretanjima broja nezaposlenih osoba na evidenciji službe, kao i pregledom najbrojnijih zanimanja u različitim stepenima stručne spreme.

OKTOBAR 2023. godine
#
Septembar 2023

Statistički podaci za mjesec septembar 2023. godine

#
August 2023

Statistički podaci za mjesec avgust 2023. godine

#
Juli 2023

Statistički podaci za mjesec juli 2023. godine