STATISTIKA

Kretanje nazaposlenosti
JU Služba za zapošljavanje BPK Goražde

Statistički podaci

Osnovni statistički pregled sa podacima sa tržišta rada, kretanjima broja nezaposlenih osoba na evidenciji službe, kao i pregledom najbrojnijih zanimanja u različitim stepenima stručne spreme.

JANUAR 2024. godine
#
Decembar 2023

Statistički podaci za mjesec decembar 2023. godine

#
Novembar 2023

Statistički podaci za mjesec novembar 2023. godine

#
Oktobar 2023

Statistički podaci za mjesec oktobar 2023. godine