PROGRAMI I PROJEKTI

Programi i projekti naše institucije i partnera
JU Služba za zapošljavanje BPK Goražde

Program sufinansiranja zapošljavanja "START UP - Druga prilika 2024"

Odluka Link za aplikaciju
JU Služba za zapošljavanje BPK Goražde

Program sufinansiranja zapošljavanja "Služba u saradnji sa poslodavcima 2024"

Odluka Link za aplikaciju
JU Služba za zapošljavanje BPK Goražde

Program stručnog osposobljavanja 2024. godina

JU Služba za zapošljavanje BPK Goražde

Program dokvalifikacije/doškolovanja, prekvalifikacije, obuke i usavršavanja 2024. godine