PROGRAMI I PROJEKTI

Programi i projekti naše institucije i partnera
Program sufinansiranja zapošljavanja Služba u saradnji sa poslodavcima 2023

Federalni zavod za zapošljavanje Sarajevo

Opširnije
Program Start up - Druga prilika 2023

Federalni zavod za zapošljavanje Sarajevo

Opširnije
JAVNI POZIV poslodavcima i nezaposlenim osobama za učešće u Programu stručnog osposobljavanja 2023. godine
JAVNI POZIV nezaposlenim osobama za učešće u Programu dokvalifikacije/doškolovanja, prekvalifikacije, ubuke i usavršavanja