PROGRAMI I PROJEKTI

Programi i projekti naše institucije i partnera
JU Služba za zapošljavanje BPK Goražde

Program sufinansiranja zapošljavanja "START UP - Druga prilika 2024"

Odluka Link za aplikaciju
JU Služba za zapošljavanje BPK Goražde

Program sufinansiranja zapošljavanja "Služba u saradnji sa poslodavcima 2024"

Odluka Link za aplikaciju
Federalni zavod za zapošljavanje Sarajevo

Programi za zapošljavanje i samozapošljavanje u 2024. godini

Više o programima
Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom FBIH

JAVNI POZIV za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2024. godini

Više o programu
Program stručnog osposobljavanja 2024. godina

JU Služba za zapošljavanje BPK Goražde

Program Javni poziv Zahtjev Vaučer
Program - Mogućnost za sve 2024

JU Služba za zapošljavanje BPK Goražde

Program Javni poziv Zahtjev
Program dokvalifikacije/doškolovanja, prekvalifikacije, obuke i usavršavanja 2024. godine

JU Služba za zapošljavanje BPK Goražde

Program Javni poziv Zahtjev