FAQ - Često postavljena pitanja

Često postavljena pitanja od strane korisnika naših usluga


Često postavljena pitanja

Možete pogledati neka od najčešće postavljenih pitanja od strane naših korisnika

Prilikom prve prijave , nezaposlene osobe su dužne dostaviti:

-ličnu kartu ( samo na uvid bez zadržavanja dokumenata);

-potvrdu o prebivalištu / CIPS;

-diplomu ili uvjerenje o završenom školovanju;

Dodatno, ukoliko imaju završene kurseve, vozačku dozvolu ili neke druge certifikate, i to mogu donijeti da bi se zabilježilo u njihovom ličnom dosijeu. Po prijavi nakon završenog obrazovanja u zakonski određenom roku od 90 dana, nezaposlene osobe ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu na teret Službe. Nakon isteka zakonski određenog roka od 90 dana, bez ikakve prepreke, nezaposlene osobe mogu da se prijave na Biro, ali u tom slučaju ne ostvaruju pravo na besplatnu zdravstvenu zaštitu.

Po prestanku radnog odnosa , zakonski rok je 30 dana za prijavu na evidenciju kako bi nezaposlena osoba ostvarila pravo na zdravstveno osiguranje i pravo na novčanu naknadu.

Prilikom prijave na Biro nezaposlene osobe dužne su dostaviti:

-ličnu kartu ( samo na uvid bez zadržavanja dokumenata);

-potvrdu o prebivalištu / CIPS;

-rješenje o prestanku radnog odnosa ili ugovor o radu na određeno vrijeme;

-odjavu JS 3100 (odjava iz Porezne uprave koju dobijete od poslodavca);

-potvrdu o uplaćenim doprinosima za slučaj nezaposlenosti;

-potvrda iz banke o broju tekućeg računa.

Pravo na novčanu naknadu stiče nezaposlena osoba koja u trenutku prestanka radnog odnosa ima najmanje 8 (osam) mjeseci rada neprekidno ili 8 (osam) mjeseci sa prekidima u posljednjih 18 (osamnaest) mjeseci, i to :

-ukoliko su od strane poslodavca uplaćivani doprinosi za osiguranje od nezaposlenosti;

-ukoliko osoba nije svjesno doprinijela prestanku radnog odnosa i,

-ukoliko se osoba u roku od 30 dana po prestanku radnog odnosa prijavi na evidenciju nezaposlenih i podnese zahtjev za ostvarivarnje prava na novčanu naknadu.

Rješenje se dobija po priznavanju prava na novčanu naknadu, i to u trajanju koje zavisi od dužine ukupnog radnog staža i od toga da li je ovo pravo već korišteno.

Radnu dozvolu za zaključenje ugovora o radu i ugovora o privremenim i povremenim poslovima sa strancem, na zahtjev poslodavca koji ga zapošljava izdaje - Kantonalna služba za zapošljavanje prema sjedištu poslodavca, a uz odobrenje Federalnog zavoda za zapošljavanje.

Zahtjev za izdavanje radnih dozvola se može preuzeti na web stranici Službe.

Više o radnim dozvolama možete pogledati na linku ispod..

Radne dozvole

U skladu sa propisima o penzijsko - invalidsko osiguranju, penzijsko osiguranje osigurava se nezaposlenoj osobi kojoj nedostaju - do 3 (tri) godine penzijskog staža do sticanja uvjeta za starosnu penziju.

Pravo na novčanu naknadu stiče nezaposlena osoba koja u trenutku prestanka radnog odnosa ima najmanje 8 (osam) mjeseci rada neprekidno ili 8 (osam) mjeseci sa prekidima u posljednjih 18 mjeseci.

Visina novčane naknade čini 40% od prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji u posljednja tri mjeseca prije prestanka radnog odnosa nezaposlene osobe, koju objavljuje Federalni zavod za statistiku.

Novčana naknada isplaćuje se nezaposlenoj osobi:

a) 3 mjeseca ako je provela na radu od 8 mjeseci do 5 godina;

b) 6 mjeseci ako je provela na radu od 5 do 10 godina;

c) 9 mjeseci ako je provela na radu od 10 do 15 godina;

d) 12 mjeseci ako je provela na radu od 15 do 25 godina;

e) 15 mjeseci ako je provela na radu od 25 do 30 godina;

f) 18 mjeseci ako je provela na radu od 30 do 35 godina;

g) 24 mjeseca ako je provela na radu više od 35 godina.

Svaku promjenu ličnih podataka, prezime, matični broj, zatim adresa boravka, broj telefona, dodatno zanimanje itd. nezaposlena osoba je dužna javiti birou za zapošljavanje.

Zdravstveno osiguranje imaju nezaposlena lica koja se prijave Službe za zapošljavanje u roku od 30 dana nakon:

- Prestanka radnog odnosa ili obavljanja djelatnosti;

- Služenja vojnog roka;

- Otpuštanja iz ustanove za izvršenje kaznenih i prekršajnih sankcija, iz zdravstvene ili druge specijalizirane ustanove;

- Djeca koja su navršila 15 godina života, a nisu završila osnovno školovanje ili se po završetku osnovnog školovanja nisu zaposlila;

- Lica koja su izgubila status učenika ili redovnog studenta zadržavaju pravo na zdravstvenu zaštitu u trajanju od jedne godine;

- Ili roku od 90 dana nakon završetka redovnog školovanja.