OGLASI I KONKURSI

Pratimo i objavljujemo oglase konkurse iz više izvora
Uredu premijera i Vlade Bosansko - podrinjskog kantona Goražde

JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta državnog službenika (1. Stručni saradnik za ekonomske i finansijske poslove – 1 izvršilac)

Opširnije
JU MSŠ Enver Pozderović Goražde

Konkurs za izbor i imenovanje direktora škole

Opširnije
JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta državnog službenika u Gradskom pravobranilaštvu Grada Goražda

Stručni saradnik za pravne poslove- 1 (jedan) izvršilac

Opširnije
JU. Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde

Javni oglas za prijem u radni odnos (1. Sanitarni inžinjer-1 izvršilac, 2. Sanitarni tehničar-1 izvršilac)

Opširnije
JU. OŠ. "Husein ef. Đozo" Goražde

Konkurs za izbor i imenovanje direktora škole

Opširnije
Kantonalna uprava civilne zaštite BPK Goražde

Javni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika u kantonalnoj upravi CZ BPK Goražde (Referent za odabir, dostavu i upotrebu materijalno-tehničkih sredstava-1 izvršilac)

Opširnije