Klub za traženje posla

Aktivnosti klub za traženje posla

Šta je klub za traženje posla?

Klub za traženje posla predstavlja formalnu grupu osoba koje traže zaposlenje. Njegova svrha je da nezaposlenom licu pruži kontinuiranu pomoć u traženju posla. Klub vode karijerni savjetnici (voditelji klubova), zaposleni u Biro-u za zapošljavanje. Osnovna filozofija klubova za traženje posla je pozitivna poruka da posla ima za svakoga ko ga želi.

Šta ja mogu dobiti od kluba za traženje posla?

Možete povećati svoje šanse da dobijete posao!
Možete naučiti kako napisati biografiju (CV), popratno pismo, na koji način pratiti i prijavljivati se na oglase za posao, rad sa aplikacijama i prijavnim obrazcima, kako telefonirati i predstaviti se poslodavcu, kako uspješno obaviti intervju za posao, kako se ponašati na svom radnom mjestu i kako zadržati posao. Možete dobiti ličnog savjtodavca, sa kojim ćete raditi na poboljšanju Vaše konkurentnosti na tržištu rada, sve do ostvarenja krajnjeg cilja-zaposlenja.

Koje druge koristi mogu imati od članstva u Klubu?

Članovima Kluba se u saradnji Projekta zapošljavanja mladih (YEP) i lokalnog biroa za zapošljavanje obezbjeđuje besplatno sve resurse za proces traženja zaposlenja, a neki od njih su:
- Korištenje računara i interneta;
- Pristup oglasima objavljenim u svim dnevnim novinama;
- Korištenje telefona za potrebe kontaktiranja poslodavca;
- Pristup bazi privrednih subjekata;
- Obuke iz oblasti traženja posla;
- Savjetodavne usluge zaposlenih u Klubu;
- Edukativni materijal;
- Mogućnost sesreta sa poslodavcima, od kojih ćete čuti šta su njihova očekivanja pri odabiru budućih zaposlenika;
- Informacije o svim aktivnostima mjerama koje implementiraju Službe za zapošljavanje;

Ko sve može biti član Kluba za traženje posla?

Svaka mlada osoba starosne dobi između 18 i 30 godina koja je više od godinu dana na evidenciji Biro-a za zapošljavanje kao nezaposleno lice može može postati član kluba. Ukoliko postoji više zainteresovanih nego što klub u tom trenutku može primiti, formira se lista čekanja, ali će svi dobiti mogućnost da postanu članovi.

Koje su moje obaveze prema Klubu za traženje posla?

Vaše obaveze su da potpišete Sporazum kojim se obavezujete da ćete dalaziti 4 dana sedmično po 3 sata u Klub, kao i prava i obaveze drugih članova Kluba.


Kakve su mi šanse da pronađem posao?

Projekat zapošljavanja mladih (YEP), mjeri uspješnost Klubova kroz konkretna zapošljavanja. Dosadašnje iskustvo pokazuje da do 40% članova Kluba pronađe posao. Učlanjenjem u Klub i Vi sigurno možete biti jedan od njih.