NOVOSTI

Aktuelnosti, informacije i obavještenja

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Goražde predstavilo rezultate projekta podržanog od strane EU

Objava 20.12.2023

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Goražde s ponosom objavlilo finalne rezultate dvogodišnjeg projekta "Novi pristup kreiranju radnih mjesta: Inovacijama ka prosperitetnom tržištu rada" finansiranog od strane Evropske unije, uz implementaciju Međunarodne organizacije rada.
Među ključnim rezultatima i postignućima tokom projekta izdvajamo: Izrađena dva nova nastavna plana i programa za obrazovanje odraslih i priručnika za zanimanja Mašinbravar i Zavarivač; Održan trening za 72 nezaposlene osobe koje su dobile certifikat za Mašinbravar ili Zavarivač; Održan trening za 10 osoba po MOR metodologiji; Podržana 4 Start-Up projekta: Saminop, Bon Bellus, Samke, Školski raspust; Provedena promotivna kampanja projekta s ciljem promocije zapošljavanja kroz jače i aktivnije partnerstvo; U toku trajanja projekta zaposlena je 31 osoba; Izrađena web platforma za Službu za zapošljavanje BPK Goražde; Održan Sajam zapošljavanja pod nazivom „Poslovi budućnosti“; Održano pet inspirativnih radionica „Obrazovanje za promjene“; Opremljen „Coworking prostor“ za pomoć malim biznisima; Obezbjeđena mentorska podrška selektovanim Start-up projektima u oblastima digitalnog marketinga, administracije i finansija.
U okviru projekta, razvijeni su dokumenti od velike važnosti za lokalnu zajednicu, koji čine osnovu budućih aktivnosti partnerstva: Istraživanje o potrebama budućeg tržišta rada i radnom snagom (IPRS) 2022-2025; Lokalni akcioni plan za zapošljavanje Grada Goražde 2024-2026; Partnerstvo za uspjeh – preporuke za razvoj partnerskog sistema podrške zapošljavanju; Prijedlog politike za promociju i podršku inovativnim start-up biznisima u Gradu Goražde; Program za Start-Up podršku mladim nezaposlenim osobama Grada Goražde; Akcioni plan - Podrška lokalne zajednice u razvoju karijere mladih ljudi u izrastajućim sektorima i zanimanjima.
Kroz implementaciju ovih ključnih dokumenata, Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Goražde uspješno postavlja temelje za održiv ekonomski razvoj, jačanje zaposlenosti, te stvaranje podsticajnog okruženja za inovacije i preduzetništvo. Prema riječima gradonačelnika Grada Goražda, Ernesta Imamovića: "Rezultati ovog projekta su ključni za daljnji razvoj naše lokalne zajednice. Projekat je omogućio konkretne korake ka stvaranju održivog tržišta rada i podrške mladima u pokretanju vlastitih biznisa."
Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Goražde želi se zahvaliti svim partnerima, donatorima, volonterima i lokalnoj zajednici na podršci tokom realizacije ovog projekta.
"Ponosni smo na rezultate koje smo postigli kao tim. Ovo je nastavak naše posvećenosti jačanju lokalne ekonomije i podrške zapošljavanju.", istakla je Meliha Gačanin, ALDI Izvršna direktorica.Program realizuju partneri u okviru projekta “Novi pristup kreiranju radnih mjesta: Inovacijama ka prosperitetnom tržištu rada“ koji se provodi u okviru prjekta “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II” koji finansira Evropska unija a realizuje Međunarodna organizacija rada (MOR).

Preuzeto: UG. Aldi, Goražde