Radne dozvole

Procedure za izdavanje radnih dozvola

INSTRUKCIJA: UPLATA ADMINISTRATIVNE TAKSE NA IME TROŠKOVA U POSTUPKU ZA IZDAVANJE RADNE DOZVOLE / PRIMJENJUJE SE OD 01.01.2013. GODINE /


a. Potvrda o uplaćenoj taksi u iznosu od 50,00 KM u cilju sprovođenja postupka:
- Primalac: Federalni zavod za zapošljavanje;
- Svrha: Adm. Troškovi za izdavanje radne dozvole;
- Broj depozitnog računa: 1610000028570003 – kod Raiffeisen bank d.d. sa oznakom vrste prihoda 722611 i općine uplatioca;

b. Potvrda o uplaćenoj taksi u iznosu od 100,00 KM u cilju sprovođenja postupka:
- Primalac: Služba za zapošljavanje BPK Goražde;
- Svrha: Adm. Troškovi za izdavanje radne dozvole;
- Broj depozitnog računa: 1011400000463822 kod Privredna banka Sarajevo – d.d. Sarajevo – Filijala Goražde, sa oznakom vrste prihoda 722611 i općine uplatioca;
- Budžetska organizacija: 0000000


Kratak opis procedure za izdavanje radnih dozvola stranaca
Detaljnije
Procedura za izdavanje radne dozvole
Detaljnije
Procedures for Issuing Work Permits to Foreigners - English
Detaljnije
Die prozedur zur erteilung der arbeitsgenehmigung - German
Detaljnije
Zahtjev za izdavanje radne dozvole za rad stranca (OBRAZAC OZ 1)
Detaljnije
Zahtjev za produženje radne dozvole za rad stranca (OBRAZAC OZ 2)
Detaljnije