Ostali dokumenti službe

Aktuelne odluke, Sporazumi, Pravilnici isl.

Odluka o odobravanju Konačne rang liste korisnika sredstava za učešće u "Programu stručnog osposobljavanja 2024. godine

(Odluka od 25.06.2024. godine)

Detaljnije
Odluka o odobravanju Konačne rang liste korisnika sredstava za učešće u "Programu stručnog osposobljavanja 2024. godine

(Odluka od 27.03.2024. godine)

Detaljnije
Odluka o odobravanju Konačne rang liste korisnika sredstava za učešće u "Programu stručnog osposobljavanja 2024. godine

(Odluka od 27.02.2024. godine)

Detaljnije
Odluka o odobravanju Konačne rang liste korisnika sredstava za učešće u "Programu Mogućnost za sve 2024"

(Odluka od 21.02.2024. godine)

Detaljnije
Odluka o odobravanju Konačne liste korisnika sredstava za učešće u "Programu dokvalifikacije/doškolovanja, prekvalifikacije, obuke i usavršavanja 2024. godine"

(Odluka od 21.02.2024. godine)

Detaljnije
Odluka o odobravanju Konačne liste korisnika sredstava za učešće u "Programu stručnog osposobljavanja 2024. godine"

(Odluka od 21.02.2024. godine)

Detaljnije
Sporazum o saradnji J.U. "Služba za zapošljavanje BPK Goražde" i Udruženja poslodavaca BPK Goražde

(Datum sporazuma 23.09.2010. godine)

Detaljnije
Pravilnik o radu J.U. "Služba za zapošljavanje BPK Goražde"

(Broj: 01/6-30-151-3/23 datum: 20.11.2023. godine)

Detaljnije
Potvrda o uplaćenim doprinosima

(Potvrda o uplaćenim doprinosima za zadnjih 8 mjeseci radnog odnosa)

Detaljnije